11. TRƯƠNG DUY TRÍ Chi tiết

Số thẻ HDV 149100155

Ngày hết hạn 30-08-2016

Nơi cấp thẻ Quảng Nam

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng English

12. LÊ NGUYÊN KHOA Chi tiết

Số thẻ HDV 191366724

Ngày hết hạn 09-08-2016

Nơi cấp thẻ Thừa - Thiên - Huế

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng English

13. PHẠM THỊ TÚY VÂN Chi tiết

Số thẻ HDV 146110518

Ngày hết hạn 24-11-2017

Nơi cấp thẻ Thừa - Thiên - Huế

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng English

14. ĐẶNG VIỆT HỒNG ANH Chi tiết

Số thẻ HDV 146100279

Ngày hết hạn 29-10-2016

Nơi cấp thẻ Thừa - Thiên - Huế

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng French

15. LÊ MINH HỮU Chi tiết

Số thẻ HDV 146100133

Ngày hết hạn 20-07-2016

Nơi cấp thẻ Thừa - Thiên - Huế

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng French

16. TRẦN ĐÌNH MINH QUANG Chi tiết

Số thẻ HDV 146120558

Ngày hết hạn 30-04-2015

Nơi cấp thẻ Thừa - Thiên - Huế

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng English

17. LÊ DUY VŨ Chi tiết

Số thẻ HDV 148141095

Ngày hết hạn 23-09-2017

Nơi cấp thẻ TP Đà Nẵng

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng Japanese

18. PHẠM MINH TUÂN Chi tiết

Số thẻ HDV 148140980

Ngày hết hạn 29-04-2017

Nơi cấp thẻ TP Đà Nẵng

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng English

19. VÕ NGỌC QUÂN Chi tiết

Số thẻ HDV 248130673

Ngày hết hạn 30-10-2016

Nơi cấp thẻ TP Đà Nẵng

Loại thẻ Nội địa

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng

20. NGUYỄN LƯƠNG HÙNG Chi tiết

Số thẻ HDV 248100106

Ngày hết hạn 26-07-2016

Nơi cấp thẻ TP Đà Nẵng

Loại thẻ Nội địa

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng