2931. ĐINH THỊ LIÊN Chi tiết

Số thẻ HDV 146110511

Ngày hết hạn 24-11-2017

Nơi cấp thẻ Thừa - Thiên - Huế

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng English

2932. VÕ THỊ THANH Chi tiết

Số thẻ HDV 146100413

Ngày hết hạn 07-11-2016

Nơi cấp thẻ Thừa - Thiên - Huế

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng French

2933. TRƯƠNG ĐÌNH LUẬT Chi tiết

Số thẻ HDV 146100244

Ngày hết hạn 20-07-2016

Nơi cấp thẻ Thừa - Thiên - Huế

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng English

2934. LÊ THỊ MỸ NHUNG Chi tiết

Số thẻ HDV 246120218

Ngày hết hạn 20-05-2015

Nơi cấp thẻ Thừa - Thiên - Huế

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng

2935. TRỊNH THỊ CẨM NI Chi tiết

Số thẻ HDV 148141103

Ngày hết hạn 03-10-2017

Nơi cấp thẻ TP Đà Nẵng

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng Chinese

2936. HỒ THỊ VI Chi tiết

Số thẻ HDV 148140987

Ngày hết hạn 29-04-2017

Nơi cấp thẻ TP Đà Nẵng

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng Chinese

2937. NGUYỄN DUY SANG Chi tiết

Số thẻ HDV 248130677

Ngày hết hạn 05-11-2016

Nơi cấp thẻ TP Đà Nẵng

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng

2938. DƯƠNG THỊ HỒNG HOA Chi tiết

Số thẻ HDV 148100380

Ngày hết hạn 26-07-2016

Nơi cấp thẻ TP Đà Nẵng

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng English

2939. TRẦN THỊ CÁT TRINH Chi tiết

Số thẻ HDV 248130576

Ngày hết hạn 13-05-2016

Nơi cấp thẻ TP Đà Nẵng

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng

2940. NGUYỄN VĂN MINH Chi tiết

Số thẻ HDV 248120418

Ngày hết hạn 27-06-2015

Nơi cấp thẻ TP Đà Nẵng

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng