2971. ĐINH TRUNG Chi tiết

Số thẻ HDV 248130571

Ngày hết hạn 13-05-2016

Nơi cấp thẻ TP Đà Nẵng

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng

2972. TRẦN THỊ NGỌC MỸ Chi tiết

Số thẻ HDV 248120415

Ngày hết hạn 27-06-2015

Nơi cấp thẻ TP Đà Nẵng

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng

2973. HUỲNH NGỌC VŨ Chi tiết

Số thẻ HDV 249130127

Ngày hết hạn 20-08-2016

Nơi cấp thẻ Quảng Nam

Loại thẻ Nội địa

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng

2974. LÊ THỊ HƯƠNG SEN Chi tiết

Số thẻ HDV 146110506

Ngày hết hạn 02-12-2017

Nơi cấp thẻ Thừa - Thiên - Huế

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng English, Russian

2975. NGÔ THỊ Ý NHI Chi tiết

Số thẻ HDV 246130334

Ngày hết hạn 29-10-2016

Nơi cấp thẻ Thừa - Thiên - Huế

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng

2976. LÊ VIẾT LẬP Chi tiết

Số thẻ HDV 146100163

Ngày hết hạn 20-07-2016

Nơi cấp thẻ Thừa - Thiên - Huế

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng English

2977. HỒ TÁ VŨ BẢO Chi tiết

Số thẻ HDV 246120214

Ngày hết hạn 30-04-2015

Nơi cấp thẻ Thừa - Thiên - Huế

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng

2978. VÕ THỊ THU TRANG Chi tiết

Số thẻ HDV 148110559

Ngày hết hạn 03-03-2017

Nơi cấp thẻ TP Đà Nẵng

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng French

2979. NGUYỄN NGUYÊN KIM HOÀNG Chi tiết

Số thẻ HDV 148140983

Ngày hết hạn 29-04-2017

Nơi cấp thẻ TP Đà Nẵng

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng English

2980. DƯƠNG QUỲNH TRANG Chi tiết

Số thẻ HDV 148130884

Ngày hết hạn 30-10-2016

Nơi cấp thẻ TP Đà Nẵng

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng Chinese