21. NGUYỄN VĂN HIỆU Chi tiết

Số thẻ HDV 148130806

Ngày hết hạn 13-05-2016

Nơi cấp thẻ TP Đà Nẵng

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng English

22. NGUYỄN DUY PHƯƠNG Chi tiết

Số thẻ HDV 148120652

Ngày hết hạn 27-06-2015

Nơi cấp thẻ TP Đà Nẵng

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng Chinese

23. NGUYỄN THỊ VUI Chi tiết

Số thẻ HDV 149100156

Ngày hết hạn 30-08-2016

Nơi cấp thẻ Quảng Nam

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng French

24. LÊ THỊ THÚY NGA Chi tiết

Số thẻ HDV 249100105

Ngày hết hạn 21-03-2015

Nơi cấp thẻ Quảng Nam

Loại thẻ Nội địa

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng

25. NGÔ THỊ NHƯ NGỌC Chi tiết

Số thẻ HDV 246140442

Ngày hết hạn 24-11-2017

Nơi cấp thẻ Thừa - Thiên - Huế

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng

26. TRẦN VĂN TOẠI Chi tiết

Số thẻ HDV 146100393

Ngày hết hạn 29-10-2016

Nơi cấp thẻ Thừa - Thiên - Huế

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng French

27. TĂNG QUỐC THẮNG Chi tiết

Số thẻ HDV 146100153

Ngày hết hạn 20-07-2016

Nơi cấp thẻ Thừa - Thiên - Huế

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng French

28. PHẠM THỊ THANH NHÀN Chi tiết

Số thẻ HDV 246120198

Ngày hết hạn 20-03-2015

Nơi cấp thẻ Thừa - Thiên - Huế

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng

29. TRẦN THỊ LIÊN Chi tiết

Số thẻ HDV 148141094

Ngày hết hạn 23-09-2017

Nơi cấp thẻ TP Đà Nẵng

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng Chinese

30. VÕ THỊ PHƯƠNG Chi tiết

Số thẻ HDV 148140979

Ngày hết hạn 29-04-2017

Nơi cấp thẻ TP Đà Nẵng

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng Chinese