2991. ĐINH VĂN BẢO TRUNG Chi tiết

Số thẻ HDV 248130675

Ngày hết hạn 30-10-2016

Nơi cấp thẻ TP Đà Nẵng

Loại thẻ Nội địa

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng

2992. LÊ NGUYỄN THÁI NGUYÊN Chi tiết

Số thẻ HDV 148100276

Ngày hết hạn 26-07-2016

Nơi cấp thẻ TP Đà Nẵng

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng English

2993. HUỲNH QUANG Chi tiết

Số thẻ HDV 249130125

Ngày hết hạn 20-08-2016

Nơi cấp thẻ Quảng Nam

Loại thẻ Nội địa

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng

2994. Phạm Tấn Vũ Chi tiết

Số thẻ HDV 146100150

Ngày hết hạn 15-07-2016

Nơi cấp thẻ Thừa - Thiên - Huế

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng English, French