31. NGUYỄN QUANG HUY Chi tiết

Số thẻ HDV 148100472

Ngày hết hạn 05-11-2016

Nơi cấp thẻ TP Đà Nẵng

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng Spanish

32. NGUYỄN TIẾN DŨNG Chi tiết

Số thẻ HDV 148100106

Ngày hết hạn 18-07-2016

Nơi cấp thẻ TP Đà Nẵng

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng German

33. PHAN THỊ MAI PHƯƠNG Chi tiết

Số thẻ HDV 148130805

Ngày hết hạn 13-05-2016

Nơi cấp thẻ TP Đà Nẵng

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng English

34. LÊ THỊ KIM PHÚC Chi tiết

Số thẻ HDV 148120651

Ngày hết hạn 27-06-2015

Nơi cấp thẻ TP Đà Nẵng

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng English

35. LẠI VĂN THỊNH Chi tiết

Số thẻ HDV 149100144

Ngày hết hạn 30-08-2016

Nơi cấp thẻ Quảng Nam

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng English

36. HÀ VĂN NHÂN Chi tiết

Số thẻ HDV 148130788

Ngày hết hạn 08-04-2016

Nơi cấp thẻ TP Đà Nẵng

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng Russian

37. VÕ THỊ TÚY PHỤNG Chi tiết

Số thẻ HDV 246140443

Ngày hết hạn 24-11-2017

Nơi cấp thẻ Thừa - Thiên - Huế

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng

38. NGUYỄN THỊ HUYỀN Chi tiết

Số thẻ HDV 146100261

Ngày hết hạn 29-10-2016

Nơi cấp thẻ Thừa - Thiên - Huế

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng French, Japanese

39. HUỲNH THỊ THANH VÂN Chi tiết

Số thẻ HDV 146100290

Ngày hết hạn 20-07-2016

Nơi cấp thẻ Thừa - Thiên - Huế

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng English

40. LẠI THỊ QUỲNH CHI Chi tiết

Số thẻ HDV 146120557

Ngày hết hạn 11-04-2015

Nơi cấp thẻ Thừa - Thiên - Huế

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng English