41. NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU Chi tiết

Số thẻ HDV 148141093

Ngày hết hạn 23-09-2017

Nơi cấp thẻ TP Đà Nẵng

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng English

42. MAI THỊ KIM OANH Chi tiết

Số thẻ HDV 148140978

Ngày hết hạn 29-04-2017

Nơi cấp thẻ TP Đà Nẵng

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng English

43. NGUYỄN THỊ CHỌN Chi tiết

Số thẻ HDV 148100467

Ngày hết hạn 05-11-2016

Nơi cấp thẻ TP Đà Nẵng

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng German

44. NGUYỄN NHƯ BỐN Chi tiết

Số thẻ HDV 148100421

Ngày hết hạn 26-07-2016

Nơi cấp thẻ TP Đà Nẵng

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng French

45. TRÀ THẢO CHI Chi tiết

Số thẻ HDV 148130804

Ngày hết hạn 13-05-2016

Nơi cấp thẻ TP Đà Nẵng

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng English

46. CAO THỊ MỸ HIỀN Chi tiết

Số thẻ HDV 248120406

Ngày hết hạn 14-06-2015

Nơi cấp thẻ TP Đà Nẵng

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng

47. VÕ THỊ LỰU Chi tiết

Số thẻ HDV 249100101

Ngày hết hạn 30-08-2016

Nơi cấp thẻ Quảng Nam

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng

48. HỒ THỊ THÚY PHƯỢNG Chi tiết

Số thẻ HDV 146100233

Ngày hết hạn 20-07-2016

Nơi cấp thẻ Thừa - Thiên - Huế

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng English

49. LÊ THỊ THU HƯƠNG Chi tiết

Số thẻ HDV 146140787

Ngày hết hạn 24-11-2017

Nơi cấp thẻ Thừa - Thiên - Huế

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng English

50. ĐẶNG CÔNG MINH KHÁNH Chi tiết

Số thẻ HDV 146100250

Ngày hết hạn 29-10-2016

Nơi cấp thẻ Thừa - Thiên - Huế

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng English