NGUYỄN THỊ BÉ TUY

Đã được 1 người xem hồ sơ

Điểm: 4/5 (Có 2 người bình chọn).

Thông tin chi tiết

Số thẻ HDV 148140981

Ngày hết hạn 29-04-2017

Nơi cấp thẻ TP Đà Nẵng

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng Chinese

 

Giới tính:Nữ

Nhận xét về NGUYỄN THỊ BÉ TUY

NỘI DUNG

Vui lòng đăng nhập để gửi nhận xét