NGUYỄN ĐỨC QUYỀN

Đã được 1 người xem hồ sơ

Điểm: 0.0/5 (Có 0 người bình chọn).

Thông tin chi tiết

Số thẻ HDV 248130674

Ngày hết hạn 30-10-2016

Nơi cấp thẻ TP Đà Nẵng

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng

 

Giới tính:Nam

Nhận xét về NGUYỄN ĐỨC QUYỀN

NỘI DUNG

Vui lòng đăng nhập để gửi nhận xét