NGUYỄN DUY PHƯƠNG

Đã được 1 người xem hồ sơ

Điểm: 1.0/5 (Có 1 người bình chọn).

Thông tin chi tiết

Số thẻ HDV 148120652

Ngày hết hạn 27-06-2015

Nơi cấp thẻ TP Đà Nẵng

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng Chinese

 

Giới tính:Nam

Nhận xét về NGUYỄN DUY PHƯƠNG

NỘI DUNG

Vui lòng đăng nhập để gửi nhận xét